Chip Tha Ripper

An unrelease Chip Tha Ripper… circa 2004…